[email protected]


Logo
Bli medlem!

Årsmøte IL Apollo

Forfatter: Kim Nordnes

16. april 2024

News article image

Il Apollo kaller herved inn til årsmøte den 25.04.2023 klokken 19.00 på Davanger skole gymsal. 

Saksliste: 

 • Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 • Godkjenning av stemmeberettiget. 
 • Valg av møtereferent. 
 • Valg av to personer til å signere protokollen. 
 • Årsberetning. 
 • Årsregnskap 2022. 
 • Godkjenning budsjett 2023. 
 • Fastsette medlemskontingent. 
 • Oppgradering av idrettsanlegg: 
 • Informasjon. 
 • ledere kan omdisponere midler innenfor budsjettrammen +-10%. 
 • Styret gis mandat til å disponere midler som blir tilgjengelig utover budsjett, til videreutvikling av prosjektet. 
 • Dugnad. 
 • Informasjon samarbeidsavtale. 
 • Valg. 
 • Eventuelt. 

 Innstilling til styret: 

Styreleder: Kim Nordnes 

Nestleder: Hege Lyngbø 

Økonomiansvarlig: Ingrid Johansen 

Styremedlem/klubbutvikling: Christine Ullestad 

Styremedlem/prosjektansvarlig: Øystein Haugdal 

Styremedlem/sponsoransvarlig: Silje Helle 

Styremedlem/arrangement og kiosk:  Kasia Aleksandrowicz 

Styremedlem/sportslig: Eirik Jakobsen 

Styremedlem: Per Henrik Nicolaysen 

Styremedlem:  

Styremedlem:  

Undergrupper: 

Prosjekt 

 • Eirik Lyngbø 
 • Anders Lyngbø 
 • Ivar Stien 
 • Magnar Andreassen 
 • Tony Breivik 

Sponsor 

 • Kjetil Åsebø 
 • Milda Lovise Hansen 

Arrangement 

 • Heidi Knutsen 
 • Lene Pedersen